Katy Perry, Through A 'Prism' | St. Louis Public Radio