McCain Backs President On Syria Strikes | St. Louis Public Radio